Achterwacht


Gastouderbureau Westland streeft er naar dat iedere ingeschreven gastouder over een zogenaamde 'achterwacht' beschikt. Als u als gastouder meer dan drie kinderen tegelijk opvangt heeft u een achterwacht nodig, in geval van calamiteiten. Als een bepaalde noodsituatie zich voordoet waarbij de gastouder plotseling weg moet, is het fijn als de achterwacht snel ter plaatse kan zijn, zodat de opvang van uw gastkinderen gecontinueerd kan worden.

De achterwacht kan bijvoorbeeld een partner, buurvrouw of vriendin zijn. Het verdient de voorkeur om meerdere personen als achterwacht te hebben, zodat er altijd iemand beschikbaar is.


Van een achterwacht wordt verwacht dat dit een volwassene is die:

- lichamelijk en geestelijk in goede gezondheid verkeerd;

- telefonisch bereikbaar is tijdens het opvangen;

- binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op de plaats van opvang.

Voor een achterwacht gelden geen specifieke opleidingseisen en de achterwacht hoeft ook geen VOG te overleggen. De achterwacht(en) moeten schriftelijk aantoonbaar zijn voor de gastouder. Gastouderbureau Westland heeft hiervoor een formulier opgesteld, dat door gastouder en achterwacht(en) getekend dient te worden.

Gastouderbureau Westland ontvangt hier ook een exemplaar van.


Het formulier kunt u inzien en zonodig downloaden/printen zodra u bent ingeschreven bij Gastouderbureau Westland en uw inloggegevens heeft ontvangen.