Diplomalijst


Om als gastouder te werken in niet cao gebonden loondienst moet u een geschikt diploma hebben zoals staat aangegeven op de webpagina van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hieronder. Daarnaast heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig wat via onze Oranje Kruis gecertificeerde Ehak docente behaald kan worden.


Diploma's en bevoegdheden DUO:

Gekwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder.