Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst


Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen én van de kosten die u maakt voor de opvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.


Hier kunt u de Proefberekening toeslagen doen van de belastingdienst.


Voor hoeveel opvanguren krijg ik kinderopvangtoeslag?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt in 2020 voor maximaal 230 uur dagopvang en 116 uur buitenschoolse opvang per kind per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Bereken het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen.


Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen met Mijn toeslagen. Wacht niet te lang met aanvragen, u kunt dan geld mislopen. U zit goed als u de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is gestart.


Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw leven? Hebt u bijvoorbeeld een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen? Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo'n verandering gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven. Lees meer bij Welke wijzigingen moet ik doorgeven?