Openbaar jaarverslag klachtenregistratie


Hieronder staat een link naar het PDF jaarverslag inzake de wettelijke verplichting schriftelijk om verslag uit te brengen over de klachten die in het afgelopen jaar zijn geregistreerd.

- Periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022Klachtenformulier


Bent u ontevreden over een situatie of gebeurtenis? Probeer het eerst ter sprake te brengen bij uw (gast-)ouder. Wellicht dat u zo al snel tot een oplossing komt. Komt u er samen niet uit?

Gastouderbureau Westland wil de opmerkingen en klachten van u als gastouder of ouder graag horen, want met uw klacht kan de kwaliteit van de opvang wellicht weer verbeterd worden.


Het originele klachtenformulier kunt u alleen inzien en zonodig downloaden / printen zodra u bent ingeschreven bij Gastouderbureau Westland en uw inloggegevens heeft ontvangen.

Eventueel kunt u de identieke gegevens van het formulier hieronder invullen, dat daarna worden verstuurd naar Gastouderbureau Westland.


U kunt een klacht ook in vertrouwen bespreekbaar maken via de oudercommissie. Stuur dan een e-mail naar oc@gobwestland.nl


Mocht u ontevreden zijn over het bureau en bent u van mening daar niet samen met de houder van het gastouderbureau uit te komen? Gastouderbureau Westland is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang, een landelijke stichting die klachten behandelt van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang in de kindercentra en gastouderbureaus. De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.


Uiteraard hopen wij, dat het zover niet hoeft te komen!