Tarieven


De maandelijkse kosten voor gastouderopvang bestaan uit twee delen: de opvangvergoeding voor de gastouder en de bemiddelingskosten. Daarnaast wordt er eenmalig € 25,00 in rekening gebracht, zodra er een intake heeft plaatsgevonden.


Verder zijn er geen extra maandelijkse bureaukosten en boeteclausules.

Opvangvergoeding

De gastouder is vrij om samen met de ouder een tarief af te spreken.


Bemiddelingskosten

De bemiddelingskosten zijn € 1,10 per uur, per kind.

Met een maximum per maand van € 75,00 voor één kind in de opvang en € 50,00 voor elk volgend kind in de opvang, bij één en dezelfde gastouder.


De opvangvergoeding voor de gastouder wordt samen met de bemiddelingskosten door Gastouderbureau Westland aan de vraagouder gefactureerd (kassiersfunctie). Zodra het verschuldigde bedrag door het gastouderbureau is ontvangen, wordt de opvangvergoeding doorbetaald aan de gastouder.


Hieronder staat wat er o.a. wordt gedaan met de eenmalige- en de bemiddelingskosten die u betaalt aan Gastouderbureau Westland:

- Digitaal aanvragen van de VOG voor € € 33,85 (€ 7,50 lager dan via de gemeente);

- Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid;

- Inkomstenverklaring eerste huis starterslening van de Gemeente Westland;

- Helpen zoeken naar een vervangende gastouder bij ziekte en/of vakantie;

- Het organiseren van thema avonden voor ouders (bij belangstelling);

- Periodieke evaluatiegesprekken voeren over de gastouderopvang;

- De ‘actieve’ gastouder mag jaarlijks GRATIS de Ehak herhalen;

- Het organiseren van pedagogische avonden voor gastouders;

- Het beantwoorden van telefoon, e-mail en contactformulier;

- Het minimaal 2x per jaar bezoeken van actieve gastouders;

- Aansluiting bij De Geschillencommissie Kinderopvang;

- Het controleren van geldigheid van alle documenten;

- Aansluiting bij het KennisNetwerk GastOuderopvang;

- Kosten voor het werven van gastouders en ouders;

- Aansluiting bij de stichting Voor Werkende Ouders;

- De aanvragen/wijzigingen LRK via de gemeenten;

- Informeren over GGD-regels en veranderingen;

- Aansluiting bij de belangenvereniging BOinK;

- Het organiseren van informele activiteiten;

- Het bemiddelen van een goede koppeling;

- Het digitale urenregistratiesysteem;

- Administratieve dienstverlening;

- Het begeleiden van gastouders;

- Intake gesprekken aangaan;

- LRK en PRK registraties;

- Automatisch incasso;

- Kassiersfunctie;

- Overige kosten van het gastouderbureau.